عشق

عشق همیشه در مراجعه است

فقط یک رخداد است که از بازگشتن به آن و تکرار رنج‌هایش استقبال می‌کنم. دوست داشتن و عشق؛ که این بار جور دیگر ببینم و پیش بروم و از فراق پیشگیری کنم.

عشق عذری به بهار

عشق عذری به بهار

اگر به شور و شوق باشد، برای من آن بخش از نوروز جذابیت دارد که هنوز نرسیده. وقتی رسید هر روزش روزی است مثل روزهای دیگر سال. اما وقتی نرسیده،‌ نه! مثل «عشق عذری»...

شجریان توی خلوتش چه می‌خواند؟

شجریان توی خلوتش چه می‌خواند؟

«شجریان» نوعی از موسیقی ایرانی است که فقط مبتنی بر صدا، ردیف‌دانی و چهچه زدن نیست. اینها همه هست، به اضافه‌ی منشی که او را در تاریخ موسیقی ما ماندگار کرده است.

بدرود، پاییز

بدرود، پاییز

پاییز باید زیر پا صدا بده. باید نور بتابونه. باید کمی شاعرت کنه. کمی عاشقت کنه. کمی… نمی‌دونم چیکارت کنه. فقط باید یه کاری بکنه…