موسیقی خیامی

زنان خیامی

زنان خیامی

سه سال است که در «ماتینه»، «موسیقی‌های خیامی» را گرد می‌‌آورم. امسال دستم پرتر از سال‌های پیش است: ۲۲ موسیقی خیامی، برای روز بزرگداشت خیام، در سال ۹۱ این تعداد از خیام‌خوانی و البته...

خیام و سه گونه‌ی گوناگون موسیقی

خیام و سه گونه‌ی گوناگون موسیقی

۲۸ اردی‌بهشت روز «خیام» بود و من امروز می‌خواهم چند اثر خیامی دیگر را معرفی و به فهرست «آثار خیامی موسیقی ایران» اضافه کنم. علت دیرکرد این بود که اگر به مناسبت این روز...

پیشنهادهای تازه برای موسیقی خیامی

پیشنهادهای تازه برای موسیقی خیامی

وقتی درباره‌ی «خیام و موسیقی ایرانی» نوشتم، موسیقی‌ها و کلیپ‌هایی برای افزودن به فهرست پیشین ارائه شد که بعضی از آنها آثار معروف و موفقی بودند که یا فراموش کرده بودم در آن فهرست...