دستورالعمل‌های قضاقورتکی

با درازی شب یلدا چه کنیم؟

با درازی شب یلدا چه کنیم؟

دستور ۵۵ | چلچراغ ۶۴۴ | درازی یک معضل بشری است. فعلا برای شب یلدا دستورالعمل‌های درازحل‌کنانه‌ای داریم.

چگونه روی کارت پرس شوید؟

چگونه روی کارت پرس شوید؟

دستور ۵۳ | چلچراغ ۶۴۲ | عکس پرسنلی گرفتن، عین خوردن کله‌پاچه است. خیلی‌ها نه فقط دوست ندارند، بلکه قاطی می‌کنند. طرف باید از چهره «آنجلینا جولی»‌وار و «برد پیت‌»وارش برود دقیقا تا کف زمین! یعنی همینقدر له!

چگونه فرتی استاد شویم؟!

چگونه فرتی استاد شویم؟!

چند نفر را دور خودتان جمع کنید که باد لازم برای استاد را تامین کنند. فقط بادسنج همراه داشته باشند که نزنند شما را برتکانند.