آبرو

تهدیدهای بی‌شرمانه

تهدیدهای بی‌شرمانه

در زمان‌های قدیم (که البته منظور زمان شاه نیست!) بچه‌ها مودب بودند؛ سر به راه بودند. خیلی بهشان فشار می‌آمد یا می‌خواستند به بزرگترها غر بزنند (که نمی‌زدند)، فوقش تهدید می‌کردند که می‌روند سیگار...

موضوع انشا: آزاد

موضوع انشا: آزاد

با گسترش روزافزون آزادی و مباحث آزاد در سالهای اخیر، البته موضوع آزاد برای دانشجویان فرهیخته‌ای مانند ما، چندان بیگانه هم نبود و ما که در دانشگاهی با همین عنوان پذیرفته و از ثمرات...

مهر چه معنی‌هایی که نمی‌دهد!

مهر چه معنی‌هایی که نمی‌دهد!

«مهر» یعنی کیف و کفش نو خرج که از کیسه بابا بود/ کیف جدید خریدن آسان بود «مهر» یعنی لباس‌های نو جا دارد از مامان خوبم که با رایزنی و گفتگو، پدرم را «مجبور»...