گیر دادن

کار، کار ایرانی‌هاست!

آقای دونالد ترامپ سلام این دومین نامه من به شماست. دیدم زده‌ای توی توهم که همه اتفاق‌ها را توطئه ببینی، گفتم کمک کنم از این حال و هوا در بیایی. اینجور که پیش می‌روی،...

بوسه‌ی توپ

بوسه‌ی توپ

این روزها بازار بوسه و بوسیدن داغ است. بوسه‌های وارداتی و بوسه‌های صادارتی!