گوجه

عملنکرد دولت روحانی در ۱۰۰ روز

عملنکرد دولت روحانی در ۱۰۰ روز

سیدمحمد و اکبرآقا و وزیرانم برای عملنکرد ۱۰۰ روزه‌ی دولت تشکر کردند و گفتند: همین که کاری نکردی، خیلی کار کردی! فهرستش را اینجا بخوانید + فال خاتمی برای دولت روحانی | چلچراغ | ۲۵ آبان ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۴

شما گوجه فرنگی‌‌ات را بخور!

شما گوجه فرنگی‌‌ات را بخور!

گوجه فرنگی یکی از محصولاتِ خوراکی – سیاسی – فرهنگی – ارشادی کشور ماست؛ که از آن برای پختن آش، و برگزاری مراسم تحلیف استفاده می‌شود!