گروه چاووش

شجریان دلخواه ما

جفای بزرگی است به شجریان که بگوییم «خام شد. جوگیر شد. تندی کرد.» نظراتش اصلا غلط! اما این تخفیف‌ها به شجریان نمی‌چسبد.