گردشکری

گردشگری جنبه می‌خواهد!

گردشگری جنبه می‌خواهد!

هر چیزی جنبه می‌خواهد. بعضی چیزها بیشتر می‌خواهد. مثلا گردشگری! وقتی کسی می‌خواهد راه بیفتد برود گردشگری بنماید، باید جنبه داشته باشد و چشمش را به روی یکسری چیزها ببندد. یا به اصطلاح خودمان...