کفش

مراسم تودیع ــ ۴

مراسم تودیع ــ ۴

هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۱۳ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۸ | محمدعلی مومنی | این بار مراسم تودیع برای «دکل برق فشار قوی»

جواد جان مالی

جواد جان مالی

جواد جان: جوادِ جان‌مالی شده. جوادی که با جان کری دیدار کرده! جواد ظریف را گویند! جواد ظریف + جان کری!