کش‌ دادن

بوس کنید، خوب می‌شود!

بوس کنید، خوب می‌شود!

دستور ۵۸ | چلچراغ ۶۴۸ | ما برای آلوده نشدن هوا، شونصد دستورالعمل داریم، یکی از یکی بی‌بخارتر و بدآموزی‌دارتر! پس بهتر است به‌جای اینکه فرت و فرت بگوییم چه‌کار بکنید، بگوییم چه کار نکنید!

آن کتاب دزدهای نازنین

آن کتاب دزدهای نازنین

چرا «کتاب‌کش‌رونده‌ها» و ««ادد کننده‌های حضوری» دیگر در نمایشگاه کتاب آفتابی نمی‌شوند؟

دموکراسیِ انگشتی

دموکراسیِ انگشتی

چند وقته دموکراسی «انگشتی» شده. یعنی «دموکراسیِ انگشتی» برقرار شده! «انگشت وسطی» از ذوقش روی صفحه‌های لمسی اسکی میره!