چلوکباب

خوراکی‌های گول‌اندود

خوراکی‌های گول‌اندود

خوراکی‌های گول‌اندود: کباب کوبیده بودار/ نون سوخته و جوش‌دار/ نوشابه گازدار/ فست‌فود هیچی‌ندار/ خیار بوندار/ مرغ‌های حال‌ندار/ قلیون‌های صدادار/ شیرینی خامه‌‌دار/ خوراکی‌های آب‌دار/ هله‌هوله‌های بالدار/ تلویزیون خواب‌دار/ دختر همسایه دلدار