چشمک

پیشوا، چگونه تهران شد؟!

پیشوا، چگونه تهران شد؟!

چرا ۹۰ درصد مردم ایران مدعی‌اند که «بچه تهران»اند؟ چرا با شلوغی خیابان‌ها و پیاده‌روها، نصب چراغ‌های راهنما و هشت رقمی شدن شماره تلفن‌ها شهرستانی‌ها ذوق می‌کنند که تهرانی شده‌اند؟!

آزادیِ شهر، غازه!

آزادیِ شهر، غازه!

عجیب آنکه شهرداری به سرعت «شهرداری خراب شده» می‌شود اما گاراژ و پل پس از چند دهه «گاراژِ سابق» یا «پلِ حاجیِ سابق» نشده است. به قول سعدی و با اضافات من «مرد و زن و محل و بنایِ نکونام نمیرند هرگز!»