پیشنهاد خنده‌دار

پیشنهاد خنده‌دار

پیشنهاد خنده‌دار

بازار پیشنهاد کتاب و مجله‌های نوروزی گرم است. حیفم آمد از ویژه‌نامه‌ی نوروزی هفته‌نامه‌ی سلامت چیزی ننویسم. البته بالای لوگو نوشته‌اند «پرتیراژترین هفته‌نامه‌ی کشور» شاید به پیشنهاد من نیاز نداشته باشد. اما ویژه‌نامه‌ی طنز...