پیاده‌روی

پیاده‌روی آزاد است!

پیاده‌روی آزاد است!

همایش پیاده‌روی ویژه‌ی خبرنگاران در تهران برگزار می‌شود. در متن خبر این همایش سه نکته‌ی بامزه دیدم که دلم نیامد شما هم مزه‌اش را نچشید. یکم همین عنوان همایش است. پیاده‌روی! از فردا همایش...