پند دادن

تلویزیون و درِ بستنی!

تلویزیون و درِ بستنی!

کلمه‌های برش خورده‌‌ی «کلاه قرمزی» را می‌خوانم و برای دوستانم همخوان می‌کنم. حتی گاهی از روی اینترنت دانلود می‌کنم، اما نمی‌روم مثل بچه‌ی آدم راحت پای تلویزیون لم بدهم و برنامه را ببینم!