پز

قهوه‌خوری‌ها!

قهوه‌خوری‌ها!

سرویس قهوه‌خوری را به دوستی نشان دادم که پزی بدهم و تحسینش را بشنوم. سرویس را که وارسی می‌کرد، گفتم که «این را از فلان کشور، از یک مجموعه‌دار قدیمی و به قیمتی بسیار...

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

خدایا ماتینه قطره‌ی کوچکی از دریای وب است. برای نعمت اینترنت تو را سپاس می‌گویم! چهار روز پیش ۲۲ اردیبهشت «ماتینه» دو ساله شد. حرفی برای گفتن نداشتم. حالا با تاخیر حرفهایی آمده، سر...