ورزش

مغروری که ناصر حجازی بود!

مغروری که ناصر حجازی بود!

ناصر حجازی مغرور بود! محمدرضا شجریان هم مغرور است. مثل محمود دولت‌آبادی، یا بهمن فرمان‌آرا و کسان دیگر که می‌توانید به این فهرست اضافه کنید. (اضافه کنید لطفا!) غروری که نیاز بود و نیاز...

این حرف من نبود!

این حرف من نبود!

یادداشت کوتاهی برای ویژه‌نامه اطلاعات نوشته‌ام‌ و از دریچه ورزش به «اجتماع و فرهنگ» پرداخته‌ام. تیتر انتخابی من «افزون به ورزش» بود. ویژه‌نامه اطلاعات آنرا با عنوان «در مورد ورزش شهرستان» منتشر کرده است....