هوا

بوس کنید، خوب می‌شود!

بوس کنید، خوب می‌شود!

دستور ۵۸ | چلچراغ ۶۴۸ | ما برای آلوده نشدن هوا، شونصد دستورالعمل داریم، یکی از یکی بی‌بخارتر و بدآموزی‌دارتر! پس بهتر است به‌جای اینکه فرت و فرت بگوییم چه‌کار بکنید، بگوییم چه کار نکنید!

موسیقی و منطقه‌ی هوایی

موسیقی و منطقه‌ی هوایی

آدمیزاد می‌خواهد حال و هوا عوض کند، یکی دو هفته زمان می‌برد. از معجزات هزاره‌ی سوم اینکه استانی در فاصله‌ی یکی دو روز حال و هوا عوض می‌کند به چه قشنگی! دوشنبه اعلام می‌کنند:...

مملکته داریم؟-۲

مملکته داریم؟-۲

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که نگذارند ما بنویسیم. این چند روز می‌خواستم بنویسم: چله بزرگه تموم شد و یه زمستون سخت و سرد و سوزانی ردیف نشد...