هواپیما

راه‌های استعمال هواپیماهای جدید

دستور ۶۰ | جمعی از هوطنان هنوز نمی‌دانند این ماسماسک که به آن می‌گویند هواپیما و جدیدا پول‌مان را ریخته‌ایم توی جوب آب و خریده‌ایم دقیقا چی چی است؟ به چه درد می‌خورد و چگونه باید استعمال کرد؟! اینگونه:

با پول‌ جسته از تحریم، چه‌ها کنیم؟!

با پول‌ جسته از تحریم، چه‌ها کنیم؟!

کمی از این پول‌های آزاد شده را به‌عنوان بیمه بیکاری کاسبان تحریم هزینه کنیم که آسیب نبینند. تا خودشان کم‌کم کاسبی جدید راه بیندازند. | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۲۴

راه‌های دو در زدن سرود ملی کشور مهمان

راه‌های دو در زدن سرود ملی کشور مهمان

پخش سرود ملی تهاجم فرهنگی تحویل در محل است. استثنائا از این پارازیت‌ها کمی هم روی ماهواره‌های صدا و سیما فرستاده شود که هم مردم احساس کنید دارند کانال مهمی می‌بینند که پارازیتی شده، هم جلو نشتی‌های احتمالی سرود ملی مهمان گرفته شود. | دستورالعمل‌های قضاقورتکی – ۳۴ | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۲۰

بی‌هوا عابر…

بی‌هوا عابر…

یکبار هم سوار هواپیما نشد؛ اما دلیل مرگش سقوط هواپیما بود!