همسایه

توی تلگرام نچسبون!

توی تلگرام نچسبون!

همسایه ما قبلا نانوا بوده. چسبوندن به تنور داغ رو خوب بلده! حتی اگر تنورش مجازی باشه!

سه‌گانه «جیش، بوس،‌ لالا»

سه‌گانه «جیش، بوس،‌ لالا»

سهم بچه همسایه دست راستی ما وقت خواب «بوس» بود. سهم بچه همسایه دست چپی «لالا» بود. «جیش» ماجرا هم می‌افتاد گردن من!

اندک اندک فالوئرها می‌رسند؟!

اندک اندک فالوئرها می‌رسند؟!

فالوئر بیشتر می‌خواهید؟ دون بپاشید، سینه‌خیز می‌آید. چیزی هم که زیاد است دون! دستورالعمل را استعمال کرده، پس از ۳ روز نتیجه را به من اعلام کنید.

نان رژیمی :Save As

نان رژیمی :Save As

زندگی آپارتمانی هر ایرادی که داشته باشد این خوبی را دارد که آدم با شنود غیرعمد از حال همسایه باخبر می‌شود! مثلا آقا و خانم همسایه‌ی دیوار به دیوار ما، امروز درباره‌ی اقتصاد سیاسی...