نماینده

مدرس توی توییتر چه کار می‌کنه؟!

مدرس توی توییتر چه کار می‌کنه؟!

نماینده ورامین از رای آوردن وزیر راه و شهرسازی ناراحت شد و توی توییتر نوشت «کجاست مدرس؟!»
ولی خب توییتر فیلتره و طبیعتا مدرس نمی‌تونسته اونجا باشه!