نماز

بیداریِ سحرگاهِ آمیخته با خاطره

حاج غلامحسین با اینکه همیشه دوست داشت اوج بخواند و چهچه‌ بزند و اوج خواندنش مشتاق بسیار داشت، اما صبح‌ها با بم‌ترین صدا می‌خواند و تازه آن موقع معلوم می‌شد که چه بم‌خوانی خوبی هم دارد.

در نمازم جریان دارد ماه…

در نمازم جریان دارد ماه…

تصویری زیبا، دیدنی و تاریخی از نماز عید فطر در پیشوا، محله‌ی سرچشمه، سال ۱۳۳۹. نمازگزارن به سجده رفته‌اند و مردی با لباس نظامی بر فراز تپه ایستاده و برای آنها دعا می‌خواند و آنها تکرار می‌کنند. او «غلامحسین مومنی» است.