نشانه

ربنا و انقطاع خاطره‌ها

ربنا و انقطاع خاطره‌ها

جان لاک: خاطره‌ی فردی، هویت شخصی است. این هم از رمضان نود. داستان ما با صدا و سیما و ربنای این رمضان تمام است. دیگر نیازی به تشویق این رسانه برای پخش ربنا نیست....

رمزگان ربنا

رمزگان ربنا

نشانه‌ی رمضان ایرانی همین «ربنا»ست. در طول سال نغمه‌ی مناجات و اذان از بلندگوها به گوش می‌رسد. اما برای رمضان ربنایی باید تا مسجد و رسانه‌اش در انتقال پیام و معنا و ایجاد تمایز موفق باشد.

بالای سرت علامت سوال هست؟

بالای سرت علامت سوال هست؟

از بهشت که رانده شد پر از علامت سوال بود که مثل زنبورهای عسل بالای سرش پرسه می‌زدند. مثل زنبورهای عسل که نیششان گزنده است و عسلشان شیرین. علامت‌ها مثل قلاب انسان را نگاه...