ناخودآگاه

رمزگان ربنا

رمزگان ربنا

نشانه‌ی رمضان ایرانی همین «ربنا»ست. در طول سال نغمه‌ی مناجات و اذان از بلندگوها به گوش می‌رسد. اما برای رمضان ربنایی باید تا مسجد و رسانه‌اش در انتقال پیام و معنا و ایجاد تمایز موفق باشد.

از تهی سرشار

از تهی سرشار

درباره‌ی نوشته‌ی محمدرضا سرشار خطاب به محمدرضا شجریان در نمایشگاه کتاب در سال ۸۶ به غرفه‌ای و کتابی برخوردیم که از دور چندان تناسبی با یکدیگر و البته کتاب‌های عرضه شده در آن نداشتند....

شجریان و ناخودآگاه ایرانی

شجریان و ناخودآگاه ایرانی

روزهای گذشته، در یکی از سایت‌های خبری، متنی خطاب به محمدرضا شجریان به چشم می‌خورد که مانند خیابان‌ها، کوچه‌ها و خانه‌های این روزها، تب‌آلود بود و شتابزدگی و خشم از همه جای آن بیرون...

چیز، اتفاقا چیز جالبی است!

چیز، اتفاقا چیز جالبی است!

از متن صحبت‌های میرحسین تکیه کلامی در آمد که به سرعت به متن گفتگوهای مردمی راه پیدا کرد و شعر، جک و حتی آهنگ و ترانه هم برایش ساختند. این تکیه کلام چیزی نبود...

به‌ وقت سکوت

به‌ وقت سکوت

از لحظه‌ی ورود «میرحسین موسوی» به عرصه‌ی انتخابات پرسشی سمج ذهن و زبان ایرانیان را فراگرفت. پرسشی درباره غیبت بیست ساله‌ی او از عرصه‌ی سیاسی کشور. او در اینباره خود سخن گفته‌است و به...

معلق میان فرهنگ و نان

معلق میان فرهنگ و نان

تعییین نسبت میان «نان» و «فرهنگ» اگرچه در دوره‌هایی نمود بیشتری داشته است، اما از لحظه‌ی ازلی آفرینش انسان موضوعی مهم و مطرح بوده است. انسان گاهی به تعیین اولویت این‌دو پرداخته و کمتر...