منتقد

مدرس توی توییتر چه کار می‌کنه؟!

مدرس توی توییتر چه کار می‌کنه؟!

نماینده ورامین از رای آوردن وزیر راه و شهرسازی ناراحت شد و توی توییتر نوشت «کجاست مدرس؟!»
ولی خب توییتر فیلتره و طبیعتا مدرس نمی‌تونسته اونجا باشه!

زمین لغزنده‌ی طنز

زمین لغزنده‌ی طنز

درباره‌ی سریال‌های تلویزیون در عید نوروز – ۲ تعقیب و گریز صدا و سیما و منتقدانش که در سال ۸۸ پیش و پس از انتخابات شدت گرفته بود، در آغازین روزهای سال ۸۹ در...

سفرت به خیر، اما…

سفرت به خیر، اما…

دکتر شفیعی کدکنی از ایران رفت. این خبر بزرگ با کلمه‌ای کم یا زیاد، دل‌نگرانی آورد و پریشانی و حس غربت؛ نه برای کدکنی که از وطن دور می‌شود. برای خودمان که توی خاکمان...

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

سوءتفاهمی به نام شاهنامه‌پژوهی

گفت وگو با مهری بهفر مدت هاست منتظریم کسی بیاید و دستان پربصیرتش را بر متون کلاسیک و گنجینه های ما بکشد، اماهنوز کسی نیامده است و ما مدام به دنبال علت این خشک...