مموت

هاله نور توقیف شد!

پس از رد صلاحیت معجزه هزار سوم، برای هموطنان عزیز سوال پیش آمده بود که «هاله نور چه شد؟!»

چشم دل باز کن که آرم بینی

چشم دل باز کن که آرم بینی

انتشار آرم دانشگاه احمدی‌نژاد همزمان این با مذاکرات ژنو، آن نشست را تحت الشعاع قرار دارد و کانون توجهات را از نشست ۵+۱ به این آرم زیبا برگرداند. واکنش یاران احمدی‌نژاد به این آرم را بخوانید.