مطبوعات

از هیولاها تا ارواح مطروب چلچراغ

مجله‌ای که از آغاز به‌عنوان «رسانه صداهای خاموش و به حاشیه رفته و به رسمیت ناشناخته»، به میدان آمد، کارخانه هیولاسازی بود، اما به رستوران هیولاخواری یا خانه هیولابازی تبدیل شد.

با زبان «چشم جامعه» حرف می‌زنیم

با زبان «چشم جامعه» حرف می‌زنیم

در فاصله آن شماره تا این شماره از مردم کوچه و بازار تا اهالی فرهنگ و هنر و علم زبان باز کرده‌اند. کسانی که توی لاک خودشان بودند و با هیچ ترفندی نمی‌شد به حرف و میدان آوردشان.

«چشم جامعه» باز شد!

«چشم جامعه» باز شد!

«چشم جامعه» یکمین نشریه مستقل در شهر من «پیشوا» ست. با نگاهی اصلاح‌طلبانه به اتفاق‌ها و رویدادهای شهرستان پیشوا و دشت ورامین نگاه می‌کند. جمعی از روشنفکران، اهل قلم، اندیشه، فرهنگ و هنر نیز با آن همراهند.