مشکل

خودکفایی در عرصه کمپین

خودکفایی در عرصه کمپین

ما باید خودکفا بشویم. در راه انداختن کمپین، در ننر بازی و در کار خیر که حافظ هم چند قرن پیش دست اجانب را خوانده و سروده است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.

show off می‌کنم، پس هستم!

show off می‌کنم، پس هستم!

محمدعلی مومنی | چلچراغ ۵۵۷ | آموزش حل مشکلات اساسی دنیا با صدور بیانیه، لایک زدن، share کردن و کله کچل کردن

اقدام نشود؛ اقدام شود!

اقدام نشود؛ اقدام شود!

اگر آثارتان را فرت و فرت از رادیو و تلویزیون پخش می‌کنند و شما چند سال هی جلز – ولز می‌کنید که پخش نکنند و آنها هم می‌گویند: «ما از کارهایت خوشمان می‌آید و...

اون دست قشنگه رو بزن!

اون دست قشنگه رو بزن!

مجری بعضی برنامه‌ها که میشم، عزا می‌گیرم با معضل کف زدن و صلوات فرستادن! بعد از سی سال هنوز دانشمندان توانمند ما نتونستن این مشکل فسلفی – اندیشگی رو حل کنن! جاهایی که مسئولین...