مسافر

خط و خط بازی؛ روز روشن در ماتینه

خط و خط بازی؛ روز روشن در ماتینه

هی باید خط عوض کرد. خط نوشتاری، خط سیاسی، خط مسافربری، خط موبایل، خط چشم و… حالا نوبت خط عوض کردن «ماتینه» است.
خط خطی شدیم به خدا!

یک اتوبوس، از زندگی پیشتر

یک اتوبوس، از زندگی پیشتر

راننده که طاقتش طاق شد، مسافران را تهدید کرد که «حالا از این به بعد قانون را رعایت می‌کنم که بفهمید یعنی چه!»

ارث باباش

ارث باباش

مترو آدم رو یاد پادشاهی‌های موروثی میندازه. مسافری که روی صندلی نشسته، خودش تعیین می‌کنه کی جاش بشینه!

فشار ذوالوجهین!

فشار ذوالوجهین!

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران: سواری‌های کرایه‌ی برون شهری تنها دو مسافر در ردیف عقب می‌توانند سوار کنند. راننده: آقایان کرایه ۱۵۰۰ شده‌. مسافر: یکهو ۵۰۰ تومان گران شد؟ چرا؟...