مذهب

طنز، تو شکم طنز

طنز، تو شکم طنز

فراخوان جشنواره‌ی شعر طنز لرستان منتشر شد. شرکت‌کنندگان جشنواره کاری بس دشوار در پیش دارند. چرا که دستاندرکاران جشنواره خود به شدت اهل طنز و شوخ‌طبعی هستند و به شرکت‌کنندگان رودست زده‌اند و طنازانه...

عصر قاطعیت تردید

عصر قاطعیت تردید

سه چیزی که دیگر باور ندارم؛ بازی وبلاگی ویژه‌ی پایان سال ۸۸ به یک بازی وبلاگی دعوت شده‌ام، بلاخیز! باید از سه باوری که ناباور شده‌اند بنویسم. باور کنید هر چه گشتم باور درست...

سوتی‌های صادراتی

سوتی‌های صادراتی

این قسمت: سوتی‌های ملی – مذهبی گاهی نهادهای دولتی و غیردولتی جمله‌هایی را کنار هم می‌گذارند و کلی مقابل یکدیگر قمپز هم می‌آیند که چقدر حکیمانه و شاعرانه نوشته‌اند. پیش از تولد امام هادی(ع)...

موسیقی و منطقه‌ی هوایی

موسیقی و منطقه‌ی هوایی

آدمیزاد می‌خواهد حال و هوا عوض کند، یکی دو هفته زمان می‌برد. از معجزات هزاره‌ی سوم اینکه استانی در فاصله‌ی یکی دو روز حال و هوا عوض می‌کند به چه قشنگی! دوشنبه اعلام می‌کنند:...