مدیریت

آب در دل مردم تکان نخورد

آب در دل مردم تکان نخورد

خوشحالم که تا ما رفتیم به کار و زندگی‌مان رسیدیم، دولت و دستگاه دیپلماسی و سپاه هم به کار خودشان رسیدند و ما خیال‌مان راحت بود که «خرد و اقتدار» در کنار هم این موضوع را به خوبی مدیریت می‌کنند تا آب در دل مردم تکان نخورد.

راه‌های آسان فرتی مدیر شدن!

راه‌های آسان فرتی مدیر شدن!

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۱ | New Group را دستمالی کنید. تبریک می‌گویم. مدیر شدید. اگر سخت‌تان است بدهید یکی دستمالی کند!

راه‌های آسان بچه مایه‌دار شدن در تهران

راه‌های آسان بچه مایه‌دار شدن در تهران

دستورالعمل‌های قضاقورتکی ۱۰ «پولدار بودن» باحال است. حتی «بچه پولدار بودن» هم باحال است. حتی «حس بچه پولدار بودن» هم، ای، بد نیست. حتی «بچه پولدارنمایی» هم چیزی از ارزش‌های شما کم نمی‌کند. وصف...