مدرسه

جیشوها چگونه وارد سینما شدند؟

جیشوها چگونه وارد سینما شدند؟

حکایت الو گرفته‌هایی است که توی سینما و جاهای دیگر راه‌شان می‌دهند که «اینجا کمی آرام شود، واقعیت‌ها را ببیند، استحاله شود!»

انتشار این متن، مصلحت نیست!

انتشار این متن، مصلحت نیست!

ما خانواده‌ی مصلحتی هستیم. فامیلی ما مصلحتی است. نه اینکه مجبور باشیم. توی شناسنامه نوشته مصلحتی. همه به ما می‌گویند «خانواده‌ی مصلحتی»

از لنگ درازت خجالت بکش!

از لنگ درازت خجالت بکش!

هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۲۰ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۹ | محمدعلی مومنی | جریمه‌ی «ازدواج در ۲۴ سالگی» را نشان پدرجان دادم. گفتم «اگه ازدواج نکنم، دستم تاول میزنه و هی باید جریمه بنویسم!»

خط و خط بازی؛ روز روشن در ماتینه

خط و خط بازی؛ روز روشن در ماتینه

هی باید خط عوض کرد. خط نوشتاری، خط سیاسی، خط مسافربری، خط موبایل، خط چشم و… حالا نوبت خط عوض کردن «ماتینه» است.
خط خطی شدیم به خدا!

باز باز گشایی

باز باز گشایی

آیا می‌دانید فردا هم اول مهر است و هم اول هفته؟ غروب امروز پدیده‌ی همپوشانی غروب جمعه و غروب آخرین روز سه ماه تعطیلی رخ خواهد داد. لطفا با دل غیرمسلح به این پدیده‌ی...