محافظ

شلیک به ویرایش

شلیک به ویرایش

به خوابگرد، ویراستار جان بر کف! * * * باید به دفتر انتشارات می‌رفت. دیروز ناشر زنگ زده بود و گفته بود کار جدیدی برایش دارند. مرد ویراستار شبی سخت را به صبح رسانده...

محافظان بی‌خاصیت

محافظان بی‌خاصیت

لپ‌تاپی را سوزش حادث شد. از بهر مداوا به متخصصی مراجعت نمودند. علت‌الامر پرسیدند. پاسخ در داد «سبب نوسان برق باشد!» چاره جستند. گفت: استخدام محافظ! چنین کردند. موثر واقع نشد. چنان که محافظ...

بغض حاشیه‌ها

بغض حاشیه‌ها

ذهنم مدتی است که درگیر کشف نوع رابطه‌ی محافظان با شخصیت‌های سیاسی شده و این ماهها بیشتر مشغول محافظان کروبی و موسوی. شاید یک کنجکاوی داستانی باشد. نوع رابطه‌ی میان حاکمیت، محافظان و این...