مجوز

بدون مجوز، بیا و جاری شو!

بکوشید در این بهار رسم‌های غلط و بی‌مزه و فضولانه مثل ازدواجاندن دخترها و پسرها را دور بریزید و به حل همان مسائل جهانی مشغول بشوید.
رود کور نیست. راهش را پیدا می‌کند.

کلنگ در برابر کلید!

بعد از شروع به کار دولت جدید هم با کلنگ مشغول به خدمت‌رسانی‌اند. یعنی گفته‌اند تا وقتی سوخت‌مان تمام نشود کلنگ‌زنی ادامه دارد.
یعنی به ازای هر کلید، یک کلنگ در کشور موجود است.

ساز نامرئی علی آقا مطهری

ما غصه‌مان شده بود که لاغوان (اسم فاعل لغوکنندگان) در این دو ماه محرم و صفر که هیچ آرشه‌ای روی سیمی، هیچ مضرابی روی سیمی، و هیچ دستی روی پوستی کشیده نمی‌شود، باید چه چیزی را لغو کنند؟

سنگ قبرت را برای کنده‌کاری دوست دارم!

سنگ قبرت را برای کنده‌کاری دوست دارم!

روزی از روزها یک آهنگساز سرشناس تا مجوز اجرا گرفت، گفت: الهی بمیرم، راحت شم!
پرسیدند:‌ به تو که مجوز دادن دیگه. چرا آرزوی مرگ می‌کنی؟!
گفت: کاش نمی‌دادن! شما نمی‌فهمین. مجوز گرفتن بدتره. چون میان کنسرت رو لغو می‌کنن یا می‌ریزنش به هم.

راه‌های دو در زدن سرود ملی کشور مهمان

راه‌های دو در زدن سرود ملی کشور مهمان

پخش سرود ملی تهاجم فرهنگی تحویل در محل است. استثنائا از این پارازیت‌ها کمی هم روی ماهواره‌های صدا و سیما فرستاده شود که هم مردم احساس کنید دارند کانال مهمی می‌بینند که پارازیتی شده، هم جلو نشتی‌های احتمالی سرود ملی مهمان گرفته شود. | دستورالعمل‌های قضاقورتکی – ۳۴ | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۲۰