مجلس

مدرس توی توییتر چه کار می‌کنه؟!

مدرس توی توییتر چه کار می‌کنه؟!

نماینده ورامین از رای آوردن وزیر راه و شهرسازی ناراحت شد و توی توییتر نوشت «کجاست مدرس؟!»
ولی خب توییتر فیلتره و طبیعتا مدرس نمی‌تونسته اونجا باشه!

در خانه اگر کس است، یک فوت بس است!

بعضی‌ها دوست داشتند در خانه‌تکانی ملی گردگیری کنند. اما چون دوره اعتدال است گفتند همین که یک فوت بکنید خاکش برود خوب است و لازم نیست بشورید و پهن کنید توی آفتاب!