ماتینه

خط و خط بازی؛ روز روشن در ماتینه

خط و خط بازی؛ روز روشن در ماتینه

هی باید خط عوض کرد. خط نوشتاری، خط سیاسی، خط مسافربری، خط موبایل، خط چشم و… حالا نوبت خط عوض کردن «ماتینه» است.
خط خطی شدیم به خدا!

پایان‌نامه‌ی تعطیلات شش و هشت ماتینه

پایان‌نامه‌ی تعطیلات شش و هشت ماتینه

این روزها که نسیم دل انگیز «تسخیر» وزیدن گرفته، متوجه شده‌ام که «ماتینه» هم در معرض تسخیر است. چند روز است که ماتینه مورد حمله قرار گرفته. آن هم از آن سوی مرزها، از...

رخ در نقاب بی‌پولی

رخ در نقاب بی‌پولی

این روزها آزادی با چنان سرعتی به سمت مطلق شدن پیش می‌رود که می‌ترسم همین روزها از آنورش بزند بیرون و ما دیگر با مازاد آزادی هم روبرو باشیم. نتیجه‌ی این آزادی نزدیک به...

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

بدون ماتینه، لوکوموتیوران می‌شدم!

خدایا ماتینه قطره‌ی کوچکی از دریای وب است. برای نعمت اینترنت تو را سپاس می‌گویم! چهار روز پیش ۲۲ اردیبهشت «ماتینه» دو ساله شد. حرفی برای گفتن نداشتم. حالا با تاخیر حرفهایی آمده، سر...