لوس

اندک اندک فالوئرها می‌رسند؟!

اندک اندک فالوئرها می‌رسند؟!

فالوئر بیشتر می‌خواهید؟ دون بپاشید، سینه‌خیز می‌آید. چیزی هم که زیاد است دون! دستورالعمل را استعمال کرده، پس از ۳ روز نتیجه را به من اعلام کنید.

show off می‌کنم، پس هستم!

show off می‌کنم، پس هستم!

محمدعلی مومنی | چلچراغ ۵۵۷ | آموزش حل مشکلات اساسی دنیا با صدور بیانیه، لایک زدن، share کردن و کله کچل کردن

آنتی متکی

آنتی متکی

اینقدر بچه‌ را لوس بار نیاورید. اینقدر لی‌لی به لالایش نگذارید. هر چیز خواست نگویید چشم. اینقدر تر و خشکش نکنید. خوب نیست به خدا! «متکی» بار می‌آید! آینده‌اش خراب می‌شود؛ ضرر می‌کند، می‌کنید،...