قانون

بین خطوط بشادید!

بین خطوط بشادید!

گزارش محرمانه از یک نشست خنده‌دار در یک سازمان فرهنگی هنری با موضوع «شادی جوانان». محرمانه بخندید!

زمانه‌ غیرقانونی

زمانه‌ غیرقانونی

من هر کاری که می‌کنم، «غیر قانونی» است. حتی وقتی کاری هم نمی‌کنم، «غیرقانونی» است!

زمانه‌ی سرویس

زمانه‌ی سرویس

در زمانه‌ی ما نه فقط برای چیزهایی که می‌خواهید، بلکه برای چیزهایی که نمی‌خواهید هم باید مبارزه و جر و بحث کنید. جالب‌تر اینکه برای چیزهایی که نمی‌خواهید و استفاده نمی‌کنید، جریمه هم می‌شوید!