فوس‌بیک

نقص فنی، دلیل رهایی است!

نقص فنی، دلیل رهایی است!

اینجا نقص فنی پایدار/ اینجا نقص فنی همیشگی است!/ اینجا گشایش، نه محصولِ «تکاملِ فنی»، که دستاورد «نقص فنی» است.

حلالیت‌خواهی مجازی – اینطورنتی

حلالیت‌خواهی مجازی – اینطورنتی

متن کامل اعترافات مجازی محمدعلی مومنی: به خاطر استفاده از شکلک‌های جلف و خلاف ادب در گفت‌وگوها عذرخواهی می‌کنم. مخصوصا شکلک‌های ناهنجار 😀 یا :*