فوس‌بیک

Relationship سنجی

Relationship سنجی

چگونه کشف کنیم که یک فرند فیسبوکی – اینستاگرامی – گوگل‌پلاسی، مجرد است یا متاهل؟ ریلیشن‌شیپ (relationship)شان هی خاموش – روشن می‌شود! با این دستورالممل قضاقورتکی به آسانی مچ ملت را بگیرید!

چالش تشت آب جوش

چالش تشت آب جوش

«چالش سطل آب یخ» ترکیبی از اقدام بی‌ادبانه‌ی آب‌بازی سال ۹۰ در پارک «آب و آتش» و کمپین هپی در چند ماه گذشته است!

show off می‌کنم، پس هستم!

show off می‌کنم، پس هستم!

محمدعلی مومنی | چلچراغ ۵۵۷ | آموزش حل مشکلات اساسی دنیا با صدور بیانیه، لایک زدن، share کردن و کله کچل کردن

برو بیای فیلترینگ

برو بیای فیلترینگ

محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۶ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۷ | مراسم تودیع برای فیلترینگ