فشار

مراسم تودیع ــ ۴

مراسم تودیع ــ ۴

هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۱۳ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۸ | محمدعلی مومنی | این بار مراسم تودیع برای «دکل برق فشار قوی»

چرا آن مرد کاندید؟!

چرا آن مرد کاندید؟!

– شما که می‌خوای کاندیدا بشی، سواد خواندن و نوشتن داری؟
– اونم حالا یه کاریش می‌کنیم!

یک اتوبوس، از زندگی پیشتر

یک اتوبوس، از زندگی پیشتر

راننده که طاقتش طاق شد، مسافران را تهدید کرد که «حالا از این به بعد قانون را رعایت می‌کنم که بفهمید یعنی چه!»

فشار ذوالوجهین!

فشار ذوالوجهین!

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران: سواری‌های کرایه‌ی برون شهری تنها دو مسافر در ردیف عقب می‌توانند سوار کنند. راننده: آقایان کرایه ۱۵۰۰ شده‌. مسافر: یکهو ۵۰۰ تومان گران شد؟ چرا؟...