فرهنگ

استعفا کن، عمو ببینه!

استعفا کن، عمو ببینه!

به جای یک سری کارهای لوس و بی معنی، به کودکان‌مان استعفا کردن را آموزش بدهیم که عمو، بلکه عمه و دایی و خاله هم ببیند.

صندلی روزهای خداحافظی

صندلی روزهای خداحافظی

کسی از جایش به تکریم یا ارادت برنخاست و او سالن را ترک کرد. این اتفاقی بود که برای «جواد شمقدری» رییس سازمان سینمایی دولت دهم رخ داد. / درباره ساکنان قدیم وزارتخانه‌ی فرهنگ

شما گوجه فرنگی‌‌ات را بخور!

شما گوجه فرنگی‌‌ات را بخور!

گوجه فرنگی یکی از محصولاتِ خوراکی – سیاسی – فرهنگی – ارشادی کشور ماست؛ که از آن برای پختن آش، و برگزاری مراسم تحلیف استفاده می‌شود!

محاله یادم بره!

محاله یادم بره!

بخش یکم چرا سه ماه تعطیلی؟ این سوال فلسفی کسانی است که فکر می‌کنند در این سه ماه همه علاف هستند و برای خودشان در کوچه و خیابان سوت بلبلی می‌زنند. اتفاقا این سه...

بپا…

بپا…

ای علاف! ای بیکار! ای کسی که هیچ کاری نمی‌کنی و عینهو «مجسمه» می‌مانی بپا ندزدنت! * نتایج مهم دزدانده شدن مجسمه‌ها تاکید چندباره و جدی بر این سخن اصیل که از یادگارهای باارزش...