عید

چگونه اسفند شنگولی داشته باشیم؟!

دستور ۶۲ | آخر اسفند پول عزیزتان را می‌ریزید توی جوب آب و کلی خرت و پرت می‌خرید و احساس شعف و شادمانی می‌کنید؛ چهار تا مجله ویژه نوروز هم بخرید. باور کنید با خریدن این چهار تا مجله به کاهش آمار خودکشی در کشور کمک قابل توجهی می‌کنید!

کوچ تقویمی شماره‌های تلفن

کوچ تقویمی شماره‌های تلفن

تا همین چند سال پیش، یکی از کارهای مهم، شب عید، منتقل کردن شماره‌‌ تلفن‌ها از تقویم سالِ رفته به تقویم سال نو بود. تقویم‌هایی که بابا هر سال از بانک سپه می‌آورد. اولین...