علی مطهری

ساز نامرئی علی آقا مطهری

ما غصه‌مان شده بود که لاغوان (اسم فاعل لغوکنندگان) در این دو ماه محرم و صفر که هیچ آرشه‌ای روی سیمی، هیچ مضرابی روی سیمی، و هیچ دستی روی پوستی کشیده نمی‌شود، باید چه چیزی را لغو کنند؟

در خانه اگر کس است، یک فوت بس است!

بعضی‌ها دوست داشتند در خانه‌تکانی ملی گردگیری کنند. اما چون دوره اعتدال است گفتند همین که یک فوت بکنید خاکش برود خوب است و لازم نیست بشورید و پهن کنید توی آفتاب!

«ممنوع‌ال» کنیم هفته به هفته!

«ممنوع‌ال» کنیم هفته به هفته!

مصرف «ممنوع‌ال» (ممنوعُل) بالا رفته. بد ندیدم خط تولیدی «ممنوع‌ال» را راه‌اندازی کنم. ما می‌توانیم! اینجا فهرست جامع ممنوعیت‌ها را ببینید که دستتان پر باشد.