شکم

حیوان نادخی به نامِ گراز

حیوان نادخی به نامِ گراز

حیوان‌شناسی گراز مبحث سنگینی‌ است. ویژگی‌های نادخِ یابو، اسب، اسب آبی، گوسفند و اسگل در گراز دیده می‌شود. آنچه بدها همه دارند، گراز یک‌جا دارد.

دل بباید خنک شدن، آری!

دل بباید خنک شدن، آری!

«دل» و «شکم» در علوم پزشکی، راونشناسی و زبان‌شناسی هر کدام یک تعریفی دارند. سالها از زمانی که انسان‌های اولیه دلشان را شکم می‌دانستند، می‌گذرد. درست است که برای سیر کردن شکم باید دلی...

طنز، تو شکم طنز

طنز، تو شکم طنز

فراخوان جشنواره‌ی شعر طنز لرستان منتشر شد. شرکت‌کنندگان جشنواره کاری بس دشوار در پیش دارند. چرا که دستاندرکاران جشنواره خود به شدت اهل طنز و شوخ‌طبعی هستند و به شرکت‌کنندگان رودست زده‌اند و طنازانه...