شوخی

اسم من و ورزشگاه آزادی تغییر کرد

طی قراردادی که با شرکت «دمپای اول» بستیم، قرار شده اسم بعضی از شهروندان به «دمپای اول» تغییر کنه که تبلیغ این شرکت بشه. شناسنامه جدید هم برای شما صادر شده، با اسم «دمپای اول»

یکمین برنامه «رادیو چل» را بشنوید

یکمین برنامه «رادیو چل» را بشنوید

یک برنامه با کلمه‌ها و موسیقی‌های پاییزی که نوستالژی‌بازی و شوخ‌طبعی را توامان دارد. جمعی از چلچراغی‌ها آن را اجرا کرده‌اند و مدت زمانش ۳۰ دقیقه است.

شوخی‌های آبکی

شوخی‌های آبکی

دعوت به صرفه‌جویی … تا دو هفته پیش: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. هفته پیش: در مصرف اسید صرفه‌جویی کنید. این هفته: نخواستیم! همان در مصرف آب صرفه‌جویی کنید! پی‌نوشت: هفته پیش عده‌ای در...

ما خیزپیچِ کنکوریم!

ما خیزپیچِ کنکوریم!

یک دستورالعمل خوب و کاربردی برای گذر از پیچِ تاریخی کنکور. یک احساس وظیفه‌ی حادی این چند روز به من دست داد و من هم به آن دست دادم که حتما دستورالعمل کاربردی برای کنکور بنویسم.