شهر

هدفمندی خاطره‌‌ها

هدفمندی خاطره‌‌ها

گفت: توی این جاده گریه‌ام می‌گیره. خاطره‌هام زنده میشه. پرسیدم: سهمت از سوخت چقدره؟ گفت: به جاده نمی‌رسونه. اما توی شهر بزرگ‌راه‌ها چی؟ میدون‌ها؟ خیابون‌ها… گفتم: خیابون‌ها که جای تو نیست. پر از طرحه....

درست بچسبان، بچه!

درست بچسبان، بچه!

در نمایشگاه کتاب با دو غرفه‌ی جالب و کتاب‌های جالب‌ترش روبرو شدم. انتشارات «ذکر» کتاب‌های رمئو و ژولیت، مکبث، اتللو و از این جور چیزا منتشر می‌کند، انتشارات «دریا» کتاب‌های سیره‌ی نبوی در رنگ...

حرف‌های بهداشتی بزن! – ۱

حرف‌های بهداشتی بزن! – ۱

می‌گویند اول سال به هر وضعیت و کاری که باشید تا آخر سال وضع و کارتان همان خواهد بود. پس بکوشید کار بدی نکنید و در وضعیت بدی قرار نگیرید. مخصوصا بعضی کارها سلامتی...

سبزیجات۱: قطع درختان سبز در نظر هوشیار

سبزیجات۱: قطع درختان سبز در نظر هوشیار

سبز، رنگ انتخاباتی «میرحسین موسوی» شخصی وارد مغازه شد و به عموسبزی فروش گفت: فروش سبزی ممنوع است. زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هنوز شروع نشده است. ربطش را به سبزی‌خوردن پرسیدم، گفت: این...