شبکه‌های اجتماعی

راه‌های آسان فرتی مدیر شدن!

راه‌های آسان فرتی مدیر شدن!

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۱ | New Group را دستمالی کنید. تبریک می‌گویم. مدیر شدید. اگر سخت‌تان است بدهید یکی دستمالی کند!

تهران هم شد شهر؟!

تهران هم شد شهر؟!

آنتی‌تهران | از پرونده چلچراغ ۶۰۹ برای «تهران مخوف» | حالا بدون بودن در تهران می‌شود خودی نشان داد و کاری کرد که حتی صاحب‌نام‌ها به سراغ استعدادهای شهرستانی بروند.

شبکه‌ی اشتراک‌گذاری خودسر

شبکه‌ی اشتراک‌گذاری خودسر

بعد می‌گویند چرا مردم از ایمیل‌های خارجی‌‌، پیام‌رسان‌های خارجی، فضاهای اشتراک‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند و به انواع داخلی‌اش بی‌توجهند.