شباهت

تیتر اینگونه ندارد «لطفی»

تیتر اینگونه ندارد «لطفی»

نگاهی به تیتر روزنامه‌های ۱۳ اردی‌بهشت برای درگذشت «محمدرضا لطفی» که با این تکرار و شباهت‌ها ندارد «لطفی»

کتری

کتری

خودمان‌شناسی خودمونی ۲ یه کتری داشتم که بعد از چند نوبت آب جوش آوردن، یه بار از دستم افتاد به زمین و یه طرفش غر شد. اما همچنان مثل قبل آب رو جوش میاره....

مهمانی که شبیه می‌کند ما را به هم

مهمانی که شبیه می‌کند ما را به هم

حال و هوای عجیبی دارد خانه ما، و شنیده‌ام خانه‌ی شما. همه چیز برای یک مهمانی است و انگار خانه شما! هر چه می‌گذرد توی این چهار دیواری ما، نمی‌دانم چرا  مو به مو،...