شادباش

پا به پای بهار

پا به پای بهار

سلام، رسیدن نوروز و بهار را شادباش می‌گویم. امیدوارم «صد سال به (از) این سالها» داشته باشید! نمی‌دانم شما هم از کسانی هستید که فکر می‌کنید «عید دیگه صفای اون وقتا رو نداره»؟ کسانی...

شادباش پساپس

شادباش پساپس

ماتینه می‌خواهد کلمه‌هایش را در سال جدید و دهه‌ی جدید آغاز کند. اگر دهه‌ی ۸۰ برای من با خدمت سربازی و پاکوبیدن آغاز شد، این دهه با وبلاگ و خاطره‌های سبز و حس خوشایند...

تف!

تف!

این فعل ساده است: «رفت» اینها فعل ناساده‌اند: «بالا رفت»، «پایین رفت»، … اما عجیب آنکه واژه‌ی ساده هم آخر نصیب فعل ناساده می‌شود! مثال: «کسانی می‌روند» و «کسانی ساده از نردبان خون و...